podnośnik we wrocławiu
Wynajem podnośnika
http://podnosniki-wroclaw.com.pl/
Produkcja kształtek odbywa się na w pełni pełni zautomatyzowanym agregacie spieniającym firmy CANNON, który może wytworzyć kształtki jedno i dwu-twardościowe.
W produkcji kształtek poliuretanowych możemy przetwarzać zamiennie dwa systemy chemiczne: TDI oraz MDI.
Badania gotowych ksztaltek w trakcie procesu produkcyjnego wykonywane są w naszym zakładowym labolatorium fizyko-chemicznym gwarantują wysoką jakość wyrobów.Uzyskiwane własności produkowanych pianek
Gęstość 40-60 kg/m3
Nośność 20-90 kN/m2 (przy 75% grubości)
Odkształcenie szczątkowe max. 12% 
Wytrzymałość na rozciąganie min. 8 N/cm2
Wydłużenie w chwili zerwania min. 80%
Odporność na palność samorosnąca

 

Podejmujemy produkcję kształtek siedzeń na zamówienie klientów zewnętrznych.
Na specjalne życzenie klienta możemy wykonać pianki o innych parametrach niż podane.

 

 


Powrót